Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Grimshave Print denne side
Det fremgår af plangrundlaget og VVM-tilladelsen, at der ved Grimshave projekt opstilles 3 vindmøller, hver og en med en totalhøjde på maks 80 meter.
 
Møllerne vil, ifølge opstiller, blive af mærket Vestas v-66 – 1750 kW. Møllerne vil have en navhøjde på ca. 47 meter, mens deres rotordiameter vil være ca. 66 meter.
Møllerne opstilles i en trekant fra nord til syd. Den indbyrdes afstand mellem vindmøllerne er på ca. 200 meter.
 
Vindmøllerne skal være ens med hensyn til størrelse, udseende, farve, materialevalg, omløbsretning og omdrejningstal. Vindmøllerne skal være trebladet, og tårn, hus og vinger skal fremstå i samme hvide overflade.
Bortset fra et mindre firmalogo på tårnhuset, må der ikke være reklamer på vindmøllerne. Vindmølletårn må kun opføres som ensartede koniske, lukkede rørtårne uden markerede indsnævringer. Belysning af og på møllerne er ikke tilladt.
 
Møllernes vinger er relativt spinkle, hvilket medfører, at vingespidserne ikke vil opleves tydeligt, og rotoren derfor ofte vil opleves mindre, end den er.
  • TitelDatoVærditab
    Grimshavevej 4, 5871 Frørup.pdf17-12-2014kr 75.000,00
    Vormark Allé 4, 5871 Frørup.pdf17-12-2014kr 75.000,00
    Samlet værditabkr 150.000,00

    Bemærk: Hvis der i tabellen ovenfor optræder beløb markeret med *, indikerer dette, at det vurderede værditab ikke kan kræves erstattet. Årsagen er typisk, at værditabet ikke overstiger 1 procent af ejendommens værdi, og at værditabet derfor ikke kan kræves erstattet efter lov om fremme af vedvarende energi, jf. lovens § 6, stk. 3. Der kan dog i visse tilfælde være andre grunde til, at værditabet ikke kan kræves erstattet. Årsagen vil fremgå af afgørelsen.
Bemærk: Hvis der i tabellen ovenfor optræder beløb markeret med *, indikerer dette, at det vurderede værditab ikke kan kræves erstattet. Årsagen er typisk, at værditabet ikke overstiger 1 procent af ejendommens værdi, og at værditabet derfor ikke kan kræves erstattet efter lov om fremme af vedvarende energi, jf. lovens § 6, stk. 3. Der kan dog i visse tilfælde være andre grunde til, at værditabet ikke kan kræves erstattet. Årsagen vil fremgå af afgørelsen.